Kikugawa Eizan: Hiru saru no koku / Seiro Juni-ji - British Museum

Artist: Kikugawa Eizan

Title: Hiru saru no koku / Seiro Juni-ji

Date: 1787-1867 (artist)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Woodblock print. Bijinga. classical series. Hanaogi of the Ogiya with her attendants Yoshino and Tatsuta.

Download Image