Katsukawa Shuntei: - British Museum

Artist: Katsukawa Shuntei

Date: 1801 (artist)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Colour woodblock print, oban. The kabuki actors Ichikawa Danzaburo IV as the fox Genkuro (Genkuro Kitsune) and Onoe Monzaburo II as Shizuka Gozen holding a tsuzumi drum, in the play 'Yoshitsune senbon zakura' by Takeda Izumo II, Miyoshi Shoraku and Namiki Senryu, probably performed at a 'children's theatre' (kodomo shibai).

Download Image