Katsukawa Shunzan: Sanmai-zuzuki-shi Tojin-zatsu / Shin-Yoshiwara Niwaka Zensei Asobi - British Museum

Artist: Katsukawa Shunzan

Title: Sanmai-zuzuki-shi Tojin-zatsu / Shin-Yoshiwara Niwaka Zensei Asobi

Date: 1782-1798 (circa;floruit)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...