Toyokawa Yoshikuni: Shichisei-mon gai sekko shototsu - British Museum

Artist: Toyokawa Yoshikuni

Title: Shichisei-mon gai sekko shototsu

Date: 4 April 1904

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...