Isoda Koryusai: Kikujido shugetsu / Furyu Naga-uta Hakkei - British Museum

Artist: Isoda Koryusai

Title: Kikujido shugetsu / Furyu Naga-uta Hakkei

Date: 1760-1780 (circa;floruit)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Related Books