Tsukioka Yoshitoshi: Dai Nippon Meisho Kagami - British Museum

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Dai Nippon Meisho Kagami

Date: 1879

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Related Books