Utagawa Kuniyoshi: Satomi Hakkenshi no uchi / Honchi Suikoden Goketsu Hatsu-Hyakunin no Hitori - British Museum

Artist: Utagawa Kuniyoshi

Title: Satomi Hakkenshi no uchi / Honchi Suikoden Goketsu Hatsu-Hyakunin no Hitori

Date: 1830 (circa)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description: Woodblock print.Classical literature. History, myth and legend. Inuzuka Shino-Moritatsu on roof with sword.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...