Go Shun: Kokoro no nezashi 心の根ざし - British Museum

Artist: Go Shun

Title: Kokoro no nezashi 心の根ざし

Date: 1793

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...