Tsuruya Kokei: Hagi no Kata - Plate # 130 - Artelino

Artist: Tsuruya Kokei

Title: Hagi no Kata - Plate # 130

Date: 1991, November.

Details & Prices: Tsuruya Kokei: Hagi no Kata - Plate # 130 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

Nakamura Shikan VII as the Widow Hagi no Kata in the play, "Tamamo no mae Asahi no Tamoto".

Download Image