Tsuruya Kokei: Kamakura Gongoro - Plate # 127 - Artelino

Artist: Tsuruya Kokei

Title: Kamakura Gongoro - Plate # 127

Date: 1991, July.

Details & Prices: Tsuruya Kokei: Kamakura Gongoro - Plate # 127 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

Matsumoto Koshiro IX as Kamakura Gongoro in the play, "Shibaraku".

Download Image