Asai Kiyoshi: Hanga 678-11 - Artelino

Artist: Asai Kiyoshi

Title: Hanga 678-11

Date: 1967.

Details & Prices: Asai Kiyoshi: Hanga 678-11 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Hanga 678-11".

Download Image