Tomioka Eisen: Beauty with Umbrellas - Artelino

Artist: Tomioka Eisen

Title: Beauty with Umbrellas

Date: Ca. 1900 - 1910.

Details & Prices: Tomioka Eisen: Beauty with Umbrellas - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...