Fujishima Takeji: Banshu Murotsu - Artelino

Artist: Fujishima Takeji

Title: Banshu Murotsu

Date: Ca. 1950s.

Details & Prices: Fujishima Takeji: Banshu Murotsu - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Banshu Murotsu". Murotsu harbor in Kobe, Hyogo prefecture. .

Download Image