Tsuruya Kokei: Matsumoto Koshiro- Kabuki - Artelino

Artist: Tsuruya Kokei

Title: Matsumoto Koshiro- Kabuki

Date: 1999.

Details & Prices: Tsuruya Kokei: Matsumoto Koshiro- Kabuki - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

Kabuki actor Matsumoto Koshiro is in the role of Kanbei in the play, "Seki no Tobira". Culminant Series XIII. Design 189.

Download Image