Utagawa Yoshitaki: Veranda - Kabuki - Artelino

Artist: Utagawa Yoshitaki

Title: Veranda - Kabuki

Date: Ca. 1870's.

Details & Prices: Utagawa Yoshitaki: Veranda - Kabuki - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Keisei Setsu Getsu Ka". Kabuki scene of the rivals, Ishikawa Goemon (top: played by Onoe Tamizo) and Mashiba Hisayoshi (Arashi Rikaku).

Download Image