Gekko Ohashi: Sukeroku - Kabuki Series I - Artelino

Artist: Gekko Ohashi

Title: Sukeroku - Kabuki Series I

Date: 1958.

Details & Prices: Gekko Ohashi: Sukeroku - Kabuki Series I - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

The popular Yoshiwara dandy Sukeroku and beautiful courtesan Agemaki in the kabuki play, "Sukeroku Yukari no Hanazakura".

Download Image