Utagawa Yoshikazu: Samurai Archer - Minamoto Yoshiie - Artelino

Artist: Utagawa Yoshikazu

Title: Samurai Archer - Minamoto Yoshiie

Date: Ca. 1850s.

Details & Prices: Utagawa Yoshikazu: Samurai Archer - Minamoto Yoshiie - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...