Utagawa Kunitsuna: Beauty of Mutsuki - Artelino

Artist: Utagawa Kunitsuna

Title: Beauty of Mutsuki

Date: 1858.

Details & Prices: Utagawa Kunitsuna: Beauty of Mutsuki - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Mutsuki Tosei Bijin" (Contemporary Beauties of Mutsuki). "Gosekku no Zu".

Download Image