Ohara Koson: Two swallows on Willow - Artelino

Artist: Ohara Koson

Title: Two swallows on Willow

Date: Ca. 1930s.

Details & Prices: Ohara Koson: Two swallows on Willow - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...