Gekko Ohashi: Tattoo Samurai - Kabuki - Artelino

Artist: Gekko Ohashi

Title: Tattoo Samurai - Kabuki

Date: Ca. 1950s.

Details & Prices: Gekko Ohashi: Tattoo Samurai - Kabuki - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

Kabuki actors Ichimura Uzaemon and Onoe Kikugoro in "Natsumatsuri Naniwa Kagami".

Download Image