Ochiai Yoshiiku: Ryuko Ryogoku Jiman - Daichi Kawacho - Artelino