Tsukioka Kogyo: Miyako no Nishiki - Dance in Bon Festival - Artelino

Artist: Tsukioka Kogyo

Title: Miyako no Nishiki - Dance in Bon Festival

Date: 1901.

Details & Prices: Tsukioka Kogyo: Miyako no Nishiki - Dance in Bon Festival - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Related Books