Kinoshita Daimon: Champion Sumo Wrestler Takanohana - Artelino

Artist: Kinoshita Daimon

Title: Champion Sumo Wrestler Takanohana

Date: Ca. 1985.

Details & Prices: Kinoshita Daimon: Champion Sumo Wrestler Takanohana - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...