Kinoshita Daimon: Champion Sumo Wrestlers, Chiyonofuji and Hokutomi - Artelino

Artist: Kinoshita Daimon

Title: Champion Sumo Wrestlers, Chiyonofuji and Hokutomi

Date: Ca. 1990.

Details & Prices: Kinoshita Daimon: Champion Sumo Wrestlers, Chiyonofuji and Hokutomi - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...