Henmi Takashi: Saipan - Kitsutsuki Vol.1 - Artelino