Tsukioka Yoshitoshi: The Moon at High Tide - Tsuki Hyakushi # 17 - Artelino

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: The Moon at High Tide - Tsuki Hyakushi # 17

Date: 1886 (published 1892).

Details & Prices: Tsukioka Yoshitoshi: The Moon at High Tide - Tsuki Hyakushi # 17 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Tsuki Hyakushi; Ideshio no Tsuki" (One Hundred Aspects of the Moon; The Moon at High Tide) The legendary old couple, Jo and Uba are at a seashore sweeping the fallen pine needles. The symbol of happyness, the big old pine tree of Takasago is behind.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...