Torii Kiyotada I: Narukami - Kabuki - Artelino

Artist: Torii Kiyotada I

Title: Narukami - Kabuki

Date: Early 20th century.

Details & Prices: Torii Kiyotada I: Narukami - Kabuki - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Narukami" one of the Ichikawa family's famous eighteen plays.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...