Tsukioka Yoshitoshi: Shy - Fuzoku Sanju-ni So - Artelino

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Shy - Fuzoku Sanju-ni So

Date: Original 1888, this edition ca. 1980.

Details & Prices: Tsukioka Yoshitoshi: Shy - Fuzoku Sanju-ni So - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Similar Prints Compare Prints...