Hasegawa Sadanobu III: Maiko and Golden Pavilion - Artelino

Artist: Hasegawa Sadanobu III

Title: Maiko and Golden Pavilion

Date: Ca. 1950s.

Details & Prices: Hasegawa Sadanobu III: Maiko and Golden Pavilion - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Kinkaku-ji no Yuki" (Snow at the Golden Pavilion). A maiko is looking at the Golden Pavilion in the snow.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...