Tsukioka Yoshitoshi: World of Art - Bijutsu Sekai Vol.1 - Artelino

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: World of Art - Bijutsu Sekai Vol.1

Date: The series of 25 volumes which was published during 1890-94. This volume in 1890.

Details & Prices: Tsukioka Yoshitoshi: World of Art - Bijutsu Sekai Vol.1 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...