Tsuchiya Koitsu: Tea Shop at Kiyomizu - Artelino

Artist: Tsuchiya Koitsu

Title: Tea Shop at Kiyomizu

Date: 1940.

Details & Prices: Tsuchiya Koitsu: Tea Shop at Kiyomizu - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Ueno Kiyomizu-do" A small tea shop at Kiyomizu temple in Ueno at night.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...