Ogata Gekko: Kanzaki Noriyasu - 47 Ronin - Artelino

Artist: Ogata Gekko

Title: Kanzaki Noriyasu - 47 Ronin

Date: 1896.

Details & Prices: Ogata Gekko: Kanzaki Noriyasu - 47 Ronin - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Gishi Shiju-shichi Zu" (The Fourty-seven Portraits of Chushingra Vassals) Kanzaki Yogoro Noriyasu.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...