Tsuruya Kokei: Kirare Otomi and Komori Yasuzo - Plate # 137 - Artelino

Artist: Tsuruya Kokei

Title: Kirare Otomi and Komori Yasuzo - Plate # 137

Date: 1992, September.

Details & Prices: Tsuruya Kokei: Kirare Otomi and Komori Yasuzo - Plate # 137 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

Ichikawa Ennosuke III plays Kirare Otomi (right) and Ichikawa Danshiro IV is in the role of Komori no Yasuzo in the play, "Kirare Otomi".

Download Image