Utagawa Kuniyasu: Bando Mitsugoro - kabuki - Artelino

Artist: Utagawa Kuniyasu

Title: Bando Mitsugoro - kabuki

Date: Ca. 1820s.

Details & Prices: Utagawa Kuniyasu: Bando Mitsugoro - kabuki - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

Kabuki actor, Bando Mitsugoro is in the role of sumo wrestler, Nuregami Chogoro.

Download Image