Natori Shunsen: Ichikawa Chusha - Kabukiza Shin Kyogen - Artelino

Artist: Natori Shunsen

Title: Ichikawa Chusha - Kabukiza Shin Kyogen

Date: Ca. 1910.

Details & Prices: Natori Shunsen: Ichikawa Chusha - Kabukiza Shin Kyogen - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Kabuki-za Shin Kyogen" (New Kyogen Performance at Kabuki-za Theater) Kabuki actor, Ichikawa Chusha is in the role of Fukashichi.

Download Image