Kasamatsu Shiro: Snow at Matsushima - Artelino

Artist: Kasamatsu Shiro

Title: Snow at Matsushima

Date: 1954.

Details & Prices: Kasamatsu Shiro: Snow at Matsushima - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Yuki no Matsu-shima" Snowy Matsushima Island in evening glow.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...