Kitao Masayoshi: Famous Places on the Tokaido Vol.1 - (e-hon) Tokaido Meisho Zue - Artelino

Artist: Kitao Masayoshi

Title: Famous Places on the Tokaido Vol.1 - (e-hon) Tokaido Meisho Zue

Date: 1797.

Details & Prices: Kitao Masayoshi: Famous Places on the Tokaido Vol.1 - (e-hon) Tokaido Meisho Zue - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...