Hasegawa Sadanobu III: Musume Dojoji - Artelino

Artist: Hasegawa Sadanobu III

Title: Musume Dojoji

Date: 1950s.

Details & Prices: Hasegawa Sadanobu III: Musume Dojoji - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Musume Dojo-ji".

Download Image