Munakata Shiko: Amida Nyorai (Amitabha) - Art Gallery of Greater Victoria