Kiyoshi Saito: Winter in Aizu, No. 17 - Art Gallery of Greater Victoria

Artist: Kiyoshi Saito

Title: Winter in Aizu, No. 17

Date: 1958

Details: More information...

Source: Art Gallery of Greater Victoria
Browse all 994 prints...