Kiyoshi Saito: Katsura, Kyoto (A) - Art Gallery of Greater Victoria

Artist: Kiyoshi Saito

Title: Katsura, Kyoto (A)

Date: 1970

Details: More information...

Source: Art Gallery of Greater Victoria
Browse all 994 prints...